Työote ja työmenetelmät

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa
on kaikkien Sydänlanka Oy:n palveluiden perusta

 

Käytännössä se
  • vahvistaa ihmisten omia mahdollisuuksia, ideoita ja ratkaisuja hyödyntämällä heidän olemassa olevia vahvuuksiaan, sillä jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija
  • on yhteistä tutkimista, kaikkia osallistavaa, oivalluksiin ohjaavaa, voimaannuttavaa, tulevaisuussuuntautunutta ja yksilöiden erilaisuutta kunnioittava. Tavoitteena on dialogi, jossa osallistujat tuottavat yhdessä jotain uutta.
Coaching

("koutsaus") sisältyy kaikkiin työmuotoihin. Koutsausta voi saada yksin tai ryhmässä. Se tarkoittaa

  • valmennusta, asiakkaan hoksauttamista eli hänen omien ideoidensa ja ratkaisujensa etsimistä, vahvistamista ja rikastamista kysymyksien avulla ja tarjoamalla uusia näkökulmia asioihin
  • kannustamista, haastamista ja yhdessä ideointia tilanteissa, joissa on tärkeää saada aikaan nopeasti tuloksia. Tarjolla on palautetta ja rohkaisua. Coaching auttaa löytämään vastauksia kysymykseen, mitä pitäisi tehdä ja miten edetä.
Toiminnalliset menetelmät
  • ovat muita kuin yksin puheeseen perustuvia työskentelymenetelmiä. Asioita voidaan työstää mm. kirjoittamalla, piirtämällä, hyödyntämällä kuvia ja tekstejä, liikkumalla ja rooliharjoitusten avulla.