Referenssejä

Sydänlanka Oy on perustettu 2007 tarjoamaan ihmisten ja työyhteisöjen tuottavuutta ja tasapainoa tukevia ihmisläheisiä palveluja. Yrityksen asiakkaina on yrittäjiä, ylintä johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä mikroyrityksistä pk-yrityksiin ja globaalien konsernien Suomen yksiköihin sekä kuntien ja valtionhallinnon työyhteisöjä. Asiakasymmärrystä on kertynyt mm. itc-alalta, yksityisestä terveydenhuollosta, kuljetusalalta, farmasiasta, kaivosalalta sekä julkisista ja yksityisistä mielenterveystyön ja kehitysvammatyön yksiköistä, yksityisistä lastensuojelun yksiköistä, säätiöistä, oppilaitoksista sekä kunnista ja valtionhallinnon yksiköistä. Kaikilla asiakkailla on tavoitteenaan ratkaista ongelmia, saada keinoja tulevaisuutta varten sekä palauttaa ja vahvistaa oman arkensa tasapainoa. Asiakkailta kaivataan avointa mieltä, tekemisen meininkiä ja halua heittäytyä yhteiseen pohdintaan ja tekemiseen.

 

Ihmisten johtamisen vahvistamisella yrityksen suunta selväksi ja itselle uusia vaihtoehtoja

Käytin yksilötyönohjausta toimiessani toimitusjohtajana Viestimaalla. Olimme mukana Tekes-hankkeessa ja siihen kuului oleellisena osana myös minun sparraaminen. Hankkeen alussa oli tarkoitus saada henkilökunta sopeutumaan jatkuviin muutoksiin ja kirkastaa perustehtäviä sekä tiimityöskentelyä. Koin sen selkeyttävän omaa elämänlankaa...omien asioiden käsittely antoi selkeyttä sen hetkisissä tehtävissä ja lisäksi sain uutta tarmoa sekä rohkeutta toteuttaa omia visioita. Omat asiat voivat olla juuri niitä vaikeimpia nimetä. Välttämättä ei itse tiedosta omaa hyvinvointia eikä edellytyksiä. Lisäksi saimme paljon konkreettistakin apua, mm. työkaluja tiimityöskentelyyn ja ongelmatilanteiden ratkaisuihin.

Suosittelisin palvelua kaikille, jotka haaveilevat jostakin muusta. Jos kuulee itsensä sanovan tai edes ajattelevan, että sitten joskus teen sitä tai tätä, niin silloin on oiva aika laittaa asiat johonkin järjestykseen ammattilaisen kanssa. Kohdallani kävi niin, että sain sykäyksen toteuttaa omia unelmiani, joita en edes tiedostanut ennen näitä sessioita. Lisäksi suosittelisin palvelua yrityksille, joiden kasvu "isoksi" yritykseksi on tapahtunut nopealla syklillä eikä johtaminen ole välttämättä ollut ykkösasia. Helposti henkilökunta alkaa oireilla, jos pelisäännöt eivät yrityksessä ole selvillä. Tämä ongelma on varmasti monella perheyrityksellä.

Riikka Pesämaa

 

Työyhteisöongelmissa suunta selväksi yksilötyönohjauksessa 

Ongelmat työyhteisöissä sai minut hakemaan apua työohjauksesta. Tuntui, ettei asiasta selviydy ihan itsekseen ja yksin. Kaipasin ammattilaisen apua. Olin tavannut sinut jo aiemminkin työnohjaustehtävissä ja olit jo silloin vakuuttanut minut osaamisestasi ja ammattitaidostasi. Ihminen minun makuuni: asiat selvitetään, jäsennellään ja vieläpä napakasti.

Työnohjaus on auttanut minua saamaan asioille nimet, ymmärrys ihmisenä olemisen vaikeudesta ja monimutkaisuudesta on vahvistunut: mitkä ovat omat motiivini toimia niin kuin toimin ja ehkäpä ymmärrys sitä kautta myös toisia osapuolia kohtaan on lisääntynyt. Oman työni perustehtävä on kirkastanut ja tavoitteet ovat selkiytyneet. Alkuperäinen ongelma saa ympärilleen ymmärrystä tämän hetkisestä elämän vaiheestani: laaksossa vaeltaminen ja liikenneympyrässä ajaminen. Erityisesti nämä kolahtivat! Tieto siitä, että tämä on elämääni kuuluva vaihe, joka selkiytyy jossakin vaiheessa, auttoi. Henkisen älykkyyden hyödyntäminen eli pohtiminen oman elämän arvoista, tarpeista ja tavoitteista on myös selkiyttänyt suuntaa: mitä haluan elämältä ja kuka minä olen esim. työyhteisössä ja laajemminkin.

Raija, terveydenhuollon ammattilainen

 

Oma ammattirooli kirkkaammaksi työnohjauksen työnohjauksessa

Käytin työnohjauspalvelua ja hain sitä kuormittavien työtilanteiden purkamiseen ja ammattiroolini kirkastamiseen sekä löytääkseni uusia näkökulmia työhöni. Koin erityistä hyötyä siitä, että tulin kuulluksi ja sain Sarin herättelemänä huippuoivalluksia työhöni. Sarilla on myös taito bongata asiakkaan sellaisia vahvuuksia, jotka itseltä ovat vielä piilossa. Lisäksi nautin arvostavan vuorovaikutuksen ilmapiiristä ja rentoudesta. Mielestäni palvelut sopivat kaikille, jotka haluavat kannustusta, energisoitumista ja uutta suuntaa työhönsä. Sarin ammattitaito antaa hyvän potkun uusiutumiseen.

Marja, työnohjaaja-yrittäjä

 

Muutoksista ja menetyksistä eteenpäin psykoterapiassa

Menetin puolisoni liikenneonnettomuudessa muutama vuosi sitten. Vajaa 10 vuotta aiemmin esikoisemme menehtyi tapaturmaisesti. Puolisoni kuolema nosti uudelleen esiin esikoisemme kuolemasta tulleen trauman: elämä pysähtyi uudelleen ja olin aivan hukassa kuopukseni kanssa, kun hänkin romahti puoli vuotta isänsä kuoleman jälkeen. Tarvitsin vahvuutta elämän jatkumiseen ja lapseni tukemiseen. Myös tuskaisten traumojen läpikäyminen vähitellen omien voimieni ja mahdollisuuksieni mukaan oli välttämätöntä uudelle alulle.

On ollut turvallista käydä vaikeita asioita läpi vahvan, mutta myötäelävän ammattilaisen kanssa, ja huomata, että elämä jatkuu kuitenkin ja jaksan kohdata vaikeitakin asioita enkä romahda enää. Olen saanut vahvuutta kohdata elämän sellaisena kuin se nyt perheessämme on ja viedä murrosikäistä nuortani oikeaan suuntaan. Suosittelen psykoterapiaa kun elämäntilanne on vaikea, kriisissä ja tuntuu, että itsellä ei ole voimaa eikä vahvuutta mennä eteenpäin ja kohdata tulevaa. Kun tarvitsee ammattilaisen käsittelemään vaikeita asioita ja yhdessä löytämään ratkaisut ylitsepääsemättömältäkin tuntuviin vaikeuksiin.

Arja, psykoterapia-asiakas

 

Työelämän tienhaarassa kohti uusia vaihtoehtoja yksilöcoachingissa

Töissäni oli kova kiire vaihe menossa ja pyysin esimieheltäni apua. Hän ei joutanut tukemaan, mutta mainitsin itse henkilökohtaisesta coachingista, josta oli yrityksen sisälläkin ollut puhetta. Asialle näytettiin vihreää valoa ja pääsin aloittamaan valmennuksen lupautuen sparraamaan myös muita asian tiimoilta. Coachingin tarkoitus oli aluksi nimenomaan saada tukea ja ulkopuolista näkemystä kovan kiireen purkamiseen, asioiden delegoimiseen ja ylipäätään työssä jaksamiseen. Henkilökohtaisesti halusin myös saada työurani suuntaa itselleni selkeämmäksi ja ulkopuolista näkemystä työelämän tarjoamien mahdollisuuksien puntarointiin.

Erityisesti koin saavani hyötyä valmennuksesta uusien vaihtoehtojen mietinnässä, pysähtymisessä ja ratkaisujen pohtimisessa. Minulla oli jo voimistunut tunne, että haluan jossain vaiheessa muuttaa suuntaa työelämän osalta ja löytää uusia motivaation lähteitä. Valmennuksen aikana ajatukset selkenivät ja seuraavan askeleen ottaminen helpottui. Suosittelen coachingia henkilöille, jotka lähestyvät tienhaaraa työelämässä tai elämässä yleensä. Se vahvistaa ja antaa näkemystä tehtäville valinnoille joko jatkaa eteenpäin vahvempana tai muuttaa suuntaa omaan tekemiseensä luottaen. Eniten omalla kohdallani konkretisoitui uusien vaihtoehtojen ja motivaationlähteiden löytäminen. Valmennuksesta sain uskallusta ja voimaa muuttaa suuntaa elämässä sekä siirtyä eteenpäin kohti uusia haasteita itseeni ja asioiden etenemiseen luottaen.

Juha, aluepäällikkö

 

Ulkopuolisia näkökulmia oman uran ristipaineissa esimiescoachingissa

Sari auttoi minua leadership coaching / työnohjaus –nimikkeellä. Tapaamisia meillä oli reilun puolen vuoden ajan noin kuukauden välein. Lähtökohtana oli käydä läpi silloista ylikuormittunutta työtilannetta, meneillään olleita työyhteisön muutoksia sekä selkeyttää pidemmän aikavälin urapolkua. Tapaamiset auttoivat hahmottamaan silloisen työ- ja elämäntilanteen laajemmin sekä pysähtymään hetkeksi. Ja sen jälkeen erittelemään meneillään olevia asioita kokonaisuuksiksi, joita pystyi helpommin käsittelemään. Pääpaino oli positiivisten ratkaisujen ja vaihtoehtojen tunnistamisessa. Erityisesti tapaamiset auttoivat selkeyttämään omia pidemmän tähtäimen tavoitteita. Tärkein oivallus itselleni oli se, että suuriltakin tuntuviin asioihin voi rohkeasti lähteä etsimään ratkaisuja ja varsin moni asia onkin lopulta omissa käsissä. Tämä on johtanut siihen, että isompienkin työuraan tms. liittyvien päätösten tekeminen on tämän jälkeenkin ollut yhä vain helpompaa. Jokainen esimies ja työtiimi ansaitsisivat päästä Sarin ja Sydänlangan coachaukseen aina silloin tällöin vaikkei mikään erityinen tilanne päällä olisikaan.

Suosittelen Sarin ja Sydänlangan palveluita niille työyhteisöille ja yksilöille ketkä tuntevat tarvitsevansa apua positiivisten ratkaisujen löytämiseen ja muutosten tekemiseen. Erityisesti uskon tästä olevan hyötyä esimiesasemassa palkkatöissä tai yrittäjänä oleville, ketkä tarvitsevat ulkopuolista näkökulmaa kovasta työkuormasta, työelämän ristiriidoista, muutostilanteista ja henkilökohtaisen elämän ruuhkavuosista aiheutuvan ristipaineen selvittelyyn. Kaikkein paras tilanne on, jos tilanteisiin pystyy tarttumaan jo ennen kuin tilanteet eskaloituvat tai burnout iskee päälle.

Tuomas, virtuaalitiimin esimies